Kloakering

Paarup Kloakservice udfører som autoriseret kloakfirma alt inden for kloakker. Skal der etableres ny kloak i forbindelse med en tilbygning, et nybygget parcelhus eller skal der laves et nyt badeværelse, kan vi etablere afløbene. Vi udfører alle former for regn- og spildevandskloakker i jorden og under husene til og med gulvafløbet, det være sig i Odense eller på hele Fyn.

Kloakskader er et af vores største arbejdsområder. Fra første mistanke om en kloakskade tager vi hånd om jeres skade. Vi sørger for spuling, TV-inspektion, dokumentation og vurdering af skaden, og tager naturligvis gerne kontakt til jeres forsikringsselskab.

Vi finder den bedste måde at reparere jeres kloak på. Ofte vil det i dag være en opgravningsfri løsning, hvor en glasfiberstrømpe bliver lagt inde i ledningen. Eller måske blot en mindre punktrenovering lige ved skadestedet. Er der i stedet behov for opgravning, råder vi over gravemaskiner helt ned til 73 cm. i bredden, således at vi f.eks. kan køre gennem en havelåge.

Vi hjælper også gerne med sikring af ejendomme for oversvømmelse af tilbageløb fra offentlig kloak. Løsningerne kan være alt fra nedsivning af regnvand til installation af højvandslukke på stikket fra kommunens ledning. Vi sikrer qua vores brede og mangeårige erfaring, at den løsning som bliver valgt, er den helt rigtige til jeres ejendom!

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land er også en opgave, som vi gerne udfører. Vi har været med fra starten til etablering af minirensningsanlæg, nedsivningsanlæg og sandfilteranlæg, og i de seneste år også sletning af septiktanke og tilslutning til offentlige pumpebrønde. For alle løsninger gør det sig gældende, at det største og vigtigste arbejde tit ligger i at separere ejendommens eksisterende afløb, hvor regn- og spildevand hidtil har løbet i fællesledning.

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning er der ofte tale om store udgifter for den enkelte ejendom. Det er derfor endnu mere vigtigt, at man får etableret den rigtige løsning, hvilket vi med vores erfaring kan hjælpe jer med.

Vi giver gerne et uforpligtende og fagligt kompetent tilbud på lige netop den løsning, der passer bedst til jer.

Kontakt kloakmester Ulrik Viskum på tlf. 23243706 eller kontor@paarupkloakservice.dk

Paarup Kloakservice | Kloakering - Spuling - Odense - Fyn

 

 
Kloak - Spuling - Slamsugning - Odense - Fyn
Paarup Kloaksevice ApS | CVR: 29171165 | Munkerodgyden 19A, 5200 Odense V  | Tlf.: 66 16 54 06