Spuling

Er toilettet akut tilstoppet, køkkenvasken trækker ikke ordentligt eller tagvandet løber ud over tagrenden, så hjælper vi døgnet rundt med spuling eller slamsugning,   uanset om det er i Odense by eller rundt på Fyn. Vi har til huse Paarup, og ligger centralt i forhold til hurtigt at komme rundt, og kan være på de fleste destinationer, indenfor max. 2 timer.

Årsagen til en stoppet kloak kan være mange. De fleste køkkenvaske vil ad åre blive sat til med en klistret belægning indvendig i rørene. Der kan også være udført en uheldig ledningsføring, der gør, at der altid efter brug står lidt vand i ledningen. Dette resulterer i aflejringer, der kun bliver større og større for til sidst at medføre tilstopning.

Vores toiletter afgiver efterhånden så lidt vand, at små skader eller dårligt udførte samlinger giver problemer, fordi der ikke længere er vand nok til at bære vores udtræk forbi skaden.

Mange ældre ejendomme har stadig såkaldte køkkenbrønde, som er brønde, der blev lavet for at tilbageholde fedtet og som følge deraf selvfølgelig skal tømmes med et passende interval.

Endelig opstår der jo skader i afløbsledningerne. Det kan være indtrængen af trærødder eller f.eks. rotter, der trænger ud af ledningen for at bygge rede, hvorved der kommer grus eller jord ud i ledningen med tilstopning som følge.

Uanset årsagen har Paarup Kloakservice værktøj med til enhver spuleopgave.

Er der mistanke om skader, har vi selvfølgelig TV-udstyr til inspektion af jeres kloak. Efterfølgende laver vi en rapport med billeder af skaden. Rapporten kan selvfølgelig bruges som dokumentation i forbindelse med en eventuel forsikringsag.

Vi arbejder dagligt sammen med forsikringsselskaber og har mange års erfaring i dette. Erfaringsmæssigt behøver man ikke at kontakte sin forsikring før tilkald af os. Skaden skal alligevel lokaliseres, og vi tager gerne den efterfølgende kontakt til jeres forsikring.

Ved at kontakte Paarup Kloakservice behøver I kun kontakt med et firma. Vi er et autoriseret kloakfirma, der også kan udføre en eventuel reparation og i øvrigt komme med kvalificeret rådgivning omkring jeres kloak.

Paarup Kloakservice | Slamsugning - Spuling - Odense - Fyn

 

 
Kloak - Spuling - Slamsugning - Odense - Fyn
Paarup Kloaksevice ApS | CVR: 29171165 | Munkerodgyden 19A, 5200 Odense V  | Tlf.: 66 16 54 06