Målsætninger

Målsætningen for Paarup Kloakservice er at fremstå som et kvalitetsbevidst kloakfirma, der udfører alle typer opgaver inden for afledning af regn- og spildevand.

Vi vil være vores kunders proffesionelle sparringspartner omkring afløbsløsninger, det være sig omkring nyanlæg eller reparation af kloak ,spildevandsrensning i det åbne land eller f.eks. pumpeløsninger.

Det er vores mål at levere kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, samt altid at overholde aftalte betingelser og leveringstider og dermed gennemføre en hurtig og effektiv løsning af den givne opgave. Det er vigtigt for os at minimere enhver anledning til reklamationer, samt at gennemføre en hurtig og effektiv udførelse af den givne opgave.

Vi vil som samarbejdspartnere opfattes som pålidelige, proffesionelle og flittige.

Det er vores mål at følge med udviklingen i vores fag, hvorfor løbende investeringer i nye arbejdsmetoder samt efteruddannelse af vores medarbejdere vil have høj prioritet.

Idegrundlag:
Paarup Kloakservice Aps vil som autoriseret kloakfirma udføre alle former for kloakarbejde for erhvervsvirksomheder, private og offentlige bygherrer.

Vi vil endvidere udføre entreprenørarbejde i form af jord, beton og anlægsarbejde samt mindre nedrivningsarbejde.

Organisation:
Firmaet ejes og ledes af kloakmester Ulrik Viskum, der tager sig af den daglige ledelse, kontakt til kunderne samt tilbudsgivning.

Kontoret og dermed løn og administration ledes af Gitte Viskum.

 

 
Kloak - Spuling - Slamsugning - Odense - Fyn
Paarup Kloaksevice ApS | CVR: 29171165 | Munkerodgyden 19A, 5200 Odense V  | Tlf.: 66 16 54 06